دیکشنری کودکان

استفاده از فرهنگ واژگان(بخش سوم) دیکشنری تصویری

یکی از جذاب ترین راه های یادگیری واژه های زبان خارجی استفاده از تصاویر  است. تصاویر به یادگیری سریع تر، موءثرتر و ماندگارتر کمک می کنند. یکی از وسایل کمک آموزشی یادگیری مفاهیم و گسترش دامنه واژگان زبان خارجی، فرهنگ های تصویری است. این فرهنگ ها بصورت کاغذی، آنلاین و قابل نصب روی گوشی های تلفن همراه هوشمند در دسترس هستند.

فرهنگ های تصویری در گروه های سنی کودکان و بزرگسال طراحی شده اند و به جای حروف الفبا بر اساس موضوع منظم شده اند.

دیکشنری تصویری کودکان
دیکشنری کودکان

در انواع آنلاین و برنامه های گوشی های هوشمند و لوح های فشرده همراه با انواع کاغذی این فرهنگ ها، می توان تلفظ صحیح واژه ها را نیز شنید. در لوح فشرده فرهنگ های مخصوص کودکان مکالمه و شعر هم گنجانده شده است.

همچنین مفهوم هر واژه با استفاده از عکس یا تصویر نمایش داده شده است. به همین خاطر به حافظه سپردن و ماندگاری مفهوم بسیار بیشتر است.

دیکشنری تصویری
دیکشنری تصویری

از برترین فرهنگ های تصویری موجود می توان به فرهنگ تصویری آکسفورد و فرهنگ تصویری لانگمن اشاره کرد.

در برخی از فرهنگ های تصویری اجسام بزرگ تر یا کلی تر با نمایش جزئیات و با واژه های هر بخش وجود دارد.

visual dictionary
visual dictionary

منابع

www.wikipedia.org
www.pearsonlongman.com
www.global.oup.com
آتوسا رفیعی نژاد

 

One comment

Comments are closed.