دیکشنری

استفاده از فرهنگ واژگان (بخش دوم)

نکات کاربردی برای سرعت و سهولت یادگیری زبان انگلیسی

diction2

در بخش اول راجع به ضرورت استفاده از فرهنگ واژگان و برتری فرهنگ یک زبانه به دوزبانه و انواع فرهنگ های واژگان نوشتیم. حال به چند نکته مهم در مورد انتخاب و چگونگی استفاده از فرهنگ واژگان می پردازیم.

* تا جایی که ممکن است از فرهنگ واژگان یک زبانه استفاده کنید. البته در سطوح ابتدایی می توان از فرهنگ های دوزبانه هم (انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی) استفاده کرد ولی در سطوح بالاتر بیشترین استفاده باید از فرهنگ یک زبانه باشد.
* باید توجه داشت که فرهنگ واژگان به تنهایی نمی تواند یادگیری زبان خارجی را تضمین کند. بنابراین سعی کنید از مهارت های مختلف مطالعه نیز استفاده کنید. فرهنگ ها وسایل کمک آموزشی هستند که می توانند راه رسیدن به هدف را برای شما هموار کنند. به طور مثال اگر متن انگلیسی را می خوانید یا به صحبتی گوش می دهید و معنی واژه ای را متوجه نمی شوید، در صورتی که معنای کلی جمله را درک می کنید، می توانید مفهوم آن یک واژه را حدس بزنید و ضرورت ندارد معنی آن یک واژه را در فرهنگ ببینید، در غیر این صورت بسیار به فرهنگ واژگان وابسته خواهید شد.
* از فرهنگ های مناسب  با سطح دانش انگلیسی خود استفاده کنید. فرهنگ تخصصی علمی که پنجاه سال پیش نوشته شده، ممکن است به شما کمک چندانی نکند. کسانی که زبان انگلیسی می آموزند باید از فرهنگ های مخصوص زبان آموزان (learner dictionary)  استفاده کنند. قبل از خرید فرهنگ واژگان با افراد آشنا به آموزش زبان مشورت کنید و بخش مروری بر فرهنگ را که اطلاعاتی در مورد کتاب به شما می دهد را مطالعه کنید تا مناسب ترین گزینه  را خریداری کنید.
* توجه داشته باشید که هر واژه یا اصطلاح در زبان فارسی لزوما معادل مشخصی در انگلیسی ندارد و برعکس. به طور مثال برای عبارت ” خسته نباشید ” فارسی معادل دقیقی در انگلیسی نداریم و ترجمه واژه به واژه این عبارت معنای متفاوتی در انگلیسی خواهد داشت.

منابع:
www.teachingenglish.org.uk
www.pearsonlongman.com
گردآوری و ترجمه: آتوسا رفیعی نژاد