بازی کودکانه

بازی بچه های دیروز

دوستان نوجوان می خواهم چند بازی گروهی خیلی شاد و پرنشاط را معرفی کنم، شما هم حتما نام آنها را از بزرگترها شنیده اید و شاید هم تجربه کرده اید.

بازی کودکانه
بازی کودکانه

درست است شاید امروزه کمی خنده دار باشد که مثل گذشته وسط کوچه و خیابان بازی کنیم ولی خیلی از اینها را می توان در پارک یا زمانی که به اتفاق خانواده به پیک نیک می رویم، انجام دهیم. شاید این بازی ها را بلَد باشید ولی  یادآوری آنها خالی از لطف نیست:

گردو شکستم:

در واقع از این  بازی برای اینکه کدام گروه اول بازی را شروع کنند، استفاده می شود.

به این صورت که بعد از انتخاب یار، دو نفری که سرگروه هستند، با یک فاصله معین رو به روی  یکدیگر ایستاده در حالی که  پای راست را جلوی پای چپ می گذارند، یکی از طرفین می گوید: “گردو” و نفر مقابل جواب می دهد: شکستم” و این کار آنقدر ادامه پیدا می کند تا جایی که یک نفر پایش روی پای نفر مقابل قرار می گیرد و می گوید: “گردو شکستم”

در واقع از این بازی به جای شیر یا خط استفاده می کردند. مهمترین حُسن این بازی این است که شما باید روی یک خط صاف  فرضی  قدم بردارید و پاهایتان کج نشود  که این حرکت به تعادل خیلی کمک می کند.

بازی وسطی:

یک بازی دسته جمعی و هیجان انگیز  است و البته مخصوص گروه سنی خاصی نیست و محدودیتی از نظر تعداد هم ندارد و فقط و فقط  نیاز به یک توپ دارد. افراد به دو گروه مساوی تقسیم می شوند.

بازی کودکانه
بازی وسطی

یک گروه دوباره به دو دسته تقسیم می شوند و در دو طرف زمین می ایستند و اگر قرار باشد توپ در سمت راست باشد گروهی که وسط زمین هستند، به سمت چپ می روند و گروه مقابل توپ را پرتاب می کنند و به همین روش افرادی که وسط هستند بین دو دسته می دَوند تا توپ با گروه وسط برخورد کند، گاهی وسطی ها وقتی که توپ پرتاب می شود آن را در هوا گرفته که به آن اصطلاحا (بُل یا گل) گفته می شود. اگر به کسی از وسطی ها توپ برخورد کند باید از زمین خارج شود.

این بازی های هیجان انگیز را امتحان کنید و عکس بگیرید و برای شهر نوجوان از طریق ایمیل بفرستید.

شهره کلائی