نمایشگاه مطبوعات

جای خالی نوجوانان در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

علاوه بر کارکرد و نگاه تخصصی به مجامع فرهنگی، بی شک یکی از اهداف برگزاری گردهمایی هایی از این دست بالا بردن آگاهی، فرهنگ و دانش اجتماعی عموم مردم است. این در حالی است که هر سال نمایشگاه هایی با عنوان های گوناگون فرهنگی برگزار می شوند و در عمل و به تکرار، اگر نگوییم رسالت اصلی خود را فراموش می کنند با اطمینان می توانیم بگوییم که کارکرد واقعی خود را از دست می دهند.
بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد و علی رغم تلاش بسیاری از دست اندرکاران همچنان کاستی هایی داشت که بسیار جای تأمل دارد به این امید که در سال های آینده شاهد برگزاری موثر و برنامه ریزی شده این اتفاق فرهنگی باشیم.
نوجوانان همان گونه که به پوشاک و نوشت افزار و خوراک و … نیاز دارند قطعا بدون آگاهی و رشد اجتماعی آینده خوبی در پیش نخواهند داشت و در نتیجه عدم توجه به تعالی کودکان و نوجوانان، آینده پیش روی کشور نیز درخشان نخواهد بود. نمایشگاه مطبوعات می تواند با کمترین سرمایه گذاری مالی فرصتی مناسب برای اندیشیدن و رشد نوجوانان فراهم آورد اما چنین قابلیتی در این دوره نیز به سادگی و با عدم برنامه ریزی و مدیریت کارآمد، از دست رفت. جالب اینکه غرفه های مربوط به کودک و نوجوان که تعداد آنها بسیار محدود هم بود، پراکنده و دور از هم بودند و حتی شرایط تعامل میان دست اندرکاران حوزه مطبوعات نوجوانان به سبب دوری از هم فراهم نبود تا دست کم کسادی و نبود بازدید کننده را تا حدی جبران کند. هر بار که نمایشگاه های مختلفی مثل پوشاک برگزار می شود، شاهد تبلیغ حتی از طریق رسانه ملی و در نتیجه ازدحام هستیم اما جالب است که سوت و کوری غرفه های مطبوعات کودک و به ویژه نوجوان کسی را نگران نمی کند.
در شرایطی که کارشناسان از تهدید های فرهنگی و اخلاقی گروه های کم سال جامعه ابراز نگرانی می کنند، در شرایطی که سرانه مطالعه کشور به طرز ناامیدکننده ای پایین است، در شرایطی که شبکه های اجتماعی و سایت های خوش آب و رنگ و تهی روز به روز فکر و ذهن نوجوانان را احاطه می کند، فرصت هر چند اندک اما مغتنم نمایشگاه مطبوعات را باز هم از دست دادیم.
همه پدر و مادر ها، همه معلم ها و مسئولان مدرسه و آموزش نگران نوجوانان هستند و دائم به آنها تذکر می دهند اما انگشت شمارند والدین و مدارسی که فرزندان خود را در چنین فضایی همراهی کنند. در حالی که مسئولان سعی دارند دانش و تفکر رسانه ای را از طریق کتاب و جزوه به نوجوانان بیاموزند اما به ذهن کمتر مسئولی برنامه های بازدید از چنین فضاهای واقعی فرهنگی خطور می کند!
نوجوانان ما حق دارند در مجامعی مانند نمایشگاه مطبوعات رفت و آمد کنند و این وظیفه دست اندرکاران است که اسباب و شرایط را فراهم کنند.

نمایشگاه مطبوعات
نمایشگاه مطبوعات
نمایشگاه مطبوعات
نمایشگاه مطبوعات
نمایشگاه مطبوعات
نمایشگاه مطبوعات
نمایشگاه مطبوعات
نمایشگاه مطبوعات
نمایشگاه مطبوعات
نمایشگاه مطبوعات

لیلا امیرخانی