ربات جهنده

ربات جهنده

محققان دانشگاه ایلینوی با الهام از نوعی سوسک (Click beetle) نوعی ربات طراحی کردند که قادر است بدون استفاده از اندام‌های خود به هوا بجهد.

این نوع سوسک در ناحیه بین سر و بدن خود مکانیزمی شبیه به لولا دارد که صدایی شبیه به کلیک را تولید می‌کند و زمانی که جانور به پشت می‌افتد، امکان پریدن آن به هوا و بازگشت به وضعیت عادی را بدون استفاده از اندام‌های بدن فراهم می‌کند.
محققان گونه‌های مختلف این سوسک را مورد بررسی قرار دادند و از جهش آنها با استفاده از این مکانیزم ویژه، فیلمبرداری کردند تا بتوانند هر مرحله از جهش و نیروی لازم برای این کار را به دقت ارزیابی کنند.
در ادامه، با استفاده از نتایج این تحقیقات، نمونه‌های اولیه‌ فنرهای لولایی ساخته شد که با استفاده از مکانیزم مشابه امکان جهش به بالا و قرار گرفتن روی پاها را برای ربات‌ها فراهم می‌کند.
ربات‌ها بسیاری از وظایفی را که انسان‌ قادر به انجام آن نیست یا تمایلی به انجام آن‌ ندارد، به سادگی انجام می‌دهند. با توجه به این که معمولا ربات‌ها از چرخ یا پا برای حرکت به اطراف استفاده می کنند، در صورتی که واژگون شوند، عملا کارایی خود را از دست می‌دهند. این مشکل، یکی از چالش‌های مهم پیش ‌روی طراحان و سازندگان ربات‌ها محسوب می‌شود که امید می رود با طراحی این ربات حل شود.

منبع:

http://www.irna.ir/fa/News/82678254