هلال احمر- شهر نوجوان

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

 

هشتم می(هجدهم اردیبهشت) روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر
هشتم می سال میلادی مصادف با هجدهم اردیبهشت سال شمسی در ایران، روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر است که کشورهای مختلف این روز را گرامی می دارند. صلیب سرخ و هلال احمر بین المللی به عنوان بزرگترین مجموعه بشر دوستانه جهانی فعالیت می کند و تقریبا در همه کشورها حضور دارد.
جمعیت هلال احمر در کشورهای مسلمان فعالیت های انسان دوستانه خود را در راستای اهداف صلیب سرخ جهانی ولی با نشان و علامتی متفاوت و بر اساس دین این کشورها یعنی اسلام، انجام می دهد.
با یکپارچه شدن و همکاری کمیته بین المللی ژنو، صلیب سرخ (ICRC) و فدراسیون بین المللی جوامع صلیب سرخ و هلال احمر با جوامع ملی صلیب سرخ و هلال احمر، در ۱۸۶ کشور، جنبش بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر پایه گذاری شد.
تاریخ پویا (فعال) و متنوع این جنبش از زمان ظهور یعنی پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۸۵۹ تا کنون، دیدگاه پایه گذار آن (هنری دونان) در زمینه کمک رسانی نیروهای داوطلب به افراد آسیب دیده در جنگ، این جنبش را حرکتی موثر برای کمک رسانی و همدردی در جهان معرفی کرده است.

 

 

منبع:www.redcross.org.uk
www.wikipedia