روز نوجوان

روز جهانی نوجوان، ۱۷ ساله شد

توجه به نوجوانان و دنیای نوجوانی در سال های اخیر از جایگاه ویژه ای برخوردار شده، چراکه توسعه هر جامعه ای منوط به توجه و برنامه ریزی برای قشرها و گروه های مختلف است. بنابراین سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای گروه نوجوان نه تنها اکنونِ هر جامعه ای را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه چهره آینده را نیز ترسیم می کند. با این وجود نوجوانان گروهی هستند که در میان کودکان و جوانان اغلب مورد بی مهری و فراموشی واقع می شوند. هر چند در سال های اخیر جشنواره ها و برنامه هایی ویژه نوجوانان برگزار می شود که البته قابل تقدیر است اما همچنان این گروه آینده ساز توجه بیشتری می طلبد. بر این اساس در ایران هشتم آبان ماه مصادف با روز  شهادت محمدحسین فهمیده، روز نوجوان و بسیج دانش آموزی اعلام شده و برنامه های ویژه ای نیز برگزار می شود.

روز نوجوان
روز نوجوان

ارزش، اعتبار و میزان تاثیر نوجوانان، توجه سازمان ملل متحد را نیز به خود جلب کرده است. این سازمان اولین بار در سال ۱۹۹۹، ۱۲ آگوست (امسال برابر با ۲۲ مرداد ماه) را روز جهانی نوجوان اعلام کرد که در برخی کشورها با چند روز اختلاف برگزار می شود. هدف از نامگذاری چنین روزی، پرداختن به مسائل حقوقی، فرهنگی و … نوجوانان سراسر جهان است. سازمان ملل همچنین خواهان توجه به نوجوانان به ویژه از سوی خانواده هاست. ارائه راهکار چالش ها و بهبود کیفیت این قشر آینده ساز از دیگر اهداف اعلام روز جهانی نوجوان است. به همین منظور سازمان ملل هر سال شعار و موضوع ویژه ای در این راستا انتخاب می کند. تا کنون موضوعاتی مانند؛ نوجوانان در گذر نسل ها، سلامت روانی، مشارکت مدنی را برگزیده است. سال ۲۰۱۶، شانزدهمین سالِ روز جهانی نوجوان و با شعار «ریشه کنی فقر و دستیابی به تولید و مصرف پایدار» است.  ارزش گذاشتن و پرداختن به این موضوعات از یک سوی  اهمیت این قشر  را در توسعه و پیشرفت یادآوری می کند  و اینکه جامعه جهانی نیز به این اهمیت پی برده است. از سوی دیگر هرچند هر جامعه ای بنا بر شرایط خاص خود هنجارها و ارزش های گوناگون و البته قابل احترامی دارد، اما در عین حال جهانِ امروز با گسترش روابط و اطلاعات  به جامعه ای بزرگ و بی مرز تبدیل شده است که با حفظ تفاوت ها، نباید از مفاهیم و ارزش های عمومی و جهانی غافل شد.

روز نوجوان
روز نوجوان

روز جهانی نوجوان فرصت مغتنمی است برای کشورها و فرهنگ های مختلف تا با برگزاری برنامه های خاص و برآمده و هماهنگ با رسوم و اعتقادات ملی، در بهبود معنوی و مادی زندگی نوجوانان گام بردارند و حتی برخی از شاخص های فرهنگی برتر جامعه خود را به نوجوان جهان معرفی و آن را اشاعه دهند.

در ایران نیز علاوه بر برگزاری روز ملی نوجوان، پرداختن به روز جهانی نوجوان و حضور جهانی متناسب و هماهنگ با دین و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و حتی برگزاری جشنواره ها و برنامه هایی با حضور نوجوانان کشورهای جهان، بستر مناسبی برای معرفی برخی جنبه های ناشناخته فرهنگ و رسوم  شایسته کشور عزیزمان است.

One comment

  1. سلام، از این که روز جهانی نوجوان را معرفی کردید متشکرم. متقابلا تبریک می گویم و برایتان موفقیت آرزو می کنم.

Comments are closed.