سبزه عید

زمان سبزکردن سبزه های عید

با رسیدن ماه اسفند همه مشغول کارهای مختلفی می شوند، از جمله: تمیز کردن خانه، خرید و سبز کردن سبزه. سبز کردن سبزه از جذاب ترین کارهایی است که در عین سادگی و کم هزینه بودن، حال و هوای خاصی به فضای خانه می دهد. در اینجا به زمان سبز کردن انواع سبزه ها می پردازیم.

۱- گندم :  ۲۰ اسفند ماه که باید بین ۱۰ تا ۱۸ ساعت خیس شود و بین ۲ تا ۳ روز جوانه می زند.

۲- عدس : ۱۵ اسفند ماه که باید بین ۱۰ تا۱۸ ساعت خیس شود و بین ۲تا ۵ روز جوانه می زند.

۳- ماش : ۱۸ اسفند ماه که باید بین ۱۰ تا ۱۸ ساعت خیس شود و بین ۲ تا ۵ روز جوانه می زند.

۴- آفتابگردان : ۲۰ اسفند ماه که باید بین ۱۰ تا ۱۸ ساعت خیس شود و بین ۱ تا ۲ روز جوانه می زند.

۵- خرفه و تخم شاهی : ۲۲ اسفند ماه که باید بین ۳ تا ۴ ساعت خیس کرده و بلافاصله روی ظرفی که می خواهیم سبزه سبز کنیم ، می کشیم .

 

شهره کلایی