عنوان کتاب

کتاب سی سا سیاوش
کتاب سی سا سیاوش

عنوان: سی سا سیاوش

نویسنده: فریبا کلهر

مشخصات نشر: آموت ـ تهران

چاپ اول: ۱۳۹۱

تعداد صفحه: ۱۴۴

موضوع: داستان

تلفن: ۸۸۸۲۷۱۴۰ ـ ۸۸۴۹۰۳۹۲

تلفن همراه: ۰۹۳۶۰۳۵۵۴۰۱

پست الکترونیکی: aamout@gmail.com

وب سایت: www.aamout.com

چکیده داستان: فریبا کلهر در «سی سا سیاوش» به روایت داستان یکی از اسطوره های مشترک کشور ایران و هند پرداخته است. در این اثر، چند نوجوان در اسطوره ای اسیر شده اند و دائم خواب اسطوره می بینند. بر این اساس مشکلات اسطوره مورد نظر به زبان و روح نوجوانان داستان منتقل می شود اما آنها با ترفندهایی از دست او آزاد می شوند و در نهایت به زندگی عادی خود باز می گردند.

کتاب ولادیمیر می گوید
کتاب ولادیمیر می گوید:

عنوان: ولادیمیر می گوید:

نویسنده: فریبا کلهر

مشخصات نشر: فریبا (با همکاری نشر آموت) ـ تهران

چاپ اول: ۱۳۹۳

تعداد صفحه: ۱۳۶

موضوع: داستان

تلفن: ۶۶۴۹۶۹۲۳ ـ ۸۸۴۹۰۳۹۲

تلفن همراه: ۰۹۳۶۰۳۵۵۴۰۱

پست الکترونیکی: aamout@gmail.com

وب سایت: www.aamout.com

چکیده داستان: «ولادیمیر می گوید:» چهارمین رمان از مجموعه رمان های گروه نوجوانانه فریبا کلهر است. این داستان در کشور کانادا پیش می رود. راوی این داستان پسربچه ای است که همراه مادرش در کانادا زندگی می کند و مادر برای معاش و اداره زندگی، گردن بندهای خاصی را می سازد.