عید فطر شهر نوجوان

عید فطر

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.

خدایا ! دلم برای شبهای دعا تنگ می شود،

برای قرآن سر گرفتن ها و الغوث، الغوث گفتنهای شب قدر،

دلم برای سحر ها و افطارها تنگ می شود،

دلم برای بانگ اذان زمان سحر و افطار تنگ می شود.

خدایا ! آنچه در توانم بود انجام دادم، به فضل و کرامتت بپذیر.

الهی ! نگذار این روزهای بعد از عید پاک رمضان در تندباد زمان گم شوم.

آمین یا رب العالمین.