فرهنگ واژگان قسمت سوم (اکتیویترActivator)

فرهنگ واژگان (اکتیویتر)

این فرهنگ می تواند مورد استفاده کلیه مدرسان و زبان آموزان انگلیسی از سطح متوسط تا پیشرفته قرار بگیرد. یکی از بهترین منابع برای گسترش دامنه واژگان و بالابردن مهارت به کارگیری زبان انگلیسی است. اگر برای بیان افکار و احساسات خود در بین واژه های هم معنی به دنبال واژه مناسب می گردید، این فرهنگ به شما کمک موثری می کند تا عبارت یا کلمه مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر مدرس زبان انگلیسی هستید، از اکتیویتر برای آماده سازی زبان آموزان خود در آزمون های زبان می توانید استفاده کنید. این فرهنگ بر اساس نیاز زبان آموزان تهیه شده که می خواهند بدانند کدام واژه  یا عبارت در کدام متن باید استفاده شود. کدام فاعل ها و مفعول ها با کدام فعل ها کاربرد دارند یا عبارت ها و با هم آیی های طبیعی هر واژه کدام است. زبان آموزان با دریافت این اطلاعات توانایی خود در بیان مقصود بالا می‌برند.

 

طبقه بندی بر اساس مفهوم

یکی از نوآوری های این فرهنگ دسته بندی واژه ها به صورت تک و در عبارت بر اساس ایده و مفهوم است. واژه ها و عبارت هایی که مفهومی مشترک دارند در یک گروه قرار می گیرند و در مقابل هر واژه تفاوت کلیدی و ظریفی که با دیگر واژه های هم معنی خود دارد، توضیح داده شده است.

 

صفحه ای از فرهنگ اکتیویتر
صفحه ای از فرهنگ اکتیویتر

 

در این صفحه واژه های هم معنی fast,quick, rapid, , speedy با تفاوتی که در معنی و نحوه استفاده دارند،آورده شده اند. quick وقتی برای انجام عملی در مدت زمان کوتاه انجام می شود صحبت می کنیم؛ fast برای بیان سرعت در حرکت بیشتر استفاده دارد؛ rapid برای توصیف رشد, گسترش, افزایش, بالا رفتن, توسعه, پیشرفت, نرخ, کاهش, اصلاح و نزول به کار می رود. speedy در توصیف بهبود, به پایان رسیدن, نتیجه دادن, تجزیه, توافق, بازگشت, پاسخ دادن, پیشرفت و عمل کاربرد دارد.

 

طبقه بندی الفبایی

علاوه بر دسته بندی مفهومی, ترتیب الفبایی نیز در این فرهنگ رعایت شده است. در دیکشنری اکتیویتر لانگمن ۱۰۵۲ معنی آورده شده که طیف وسیعی از مفاهیم و واژه ها را در اختیار زبان آموزان قرار می دهد و به آنان کمک می کند تا از انگلیسی چه در گفتار و چه در نوشتار به صورت طبیعی استفاده کنند.

 

منبع:www.pearsonlongman.com