ماهی حوض قصه ها

مبادله ماهی هفت سین با کتاب

همزمان با فرا رسیدن بهار و روز جهانی کتاب کودک، سازمان فرهنگی ـ هنری شهر تهران طرح «ماهی حوض قصه ها» را برگزار می کند.

به گزارش فارس، طرح «ماهی حوض قصه ها» با اقدام به گردآوری ماهی های هفت سین شهروندان و در مقابل اهدای کتاب به کودکان، با هدف حفظ محیط زیست و جلوگیری از تلف شدن این ماهی ها از ده فروردین آغاز شده است.

شهروندان برای این منظور می توانند به مراکز برگزیده سازمان فرهنگی ـ هنری در مناطق ۱، ۴، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۹ و ۲۱ مراجعه کنند.

گفتنی است طرح ماهی حوض قصه ها تا پایان فروردین ادامه دارد.

 

One comment

Comments are closed.