یک کلاغ - چهل کلاغ

متل یا ضرب المثل-یک کلاغ چهل کلاغ

یک کلاغ چهل کلاغ

مردی تعریف کرد که هنگام استفراغ کسی، چهل کلاغ از گلوی او بیرون آمد!!!!!

سراغ آن کس رفتند و واقعیت را جویا شدند؛ او در جواب گفت: کس دیگری استفراغ کرده اما نه چهل کلاغ بلکه سی و نه کلاغ از گلویش بیرون آمده!  سراغ نفر دوم هم که رفتند، گفت: من اصلا استفراغ نکرده ام و البته هنگام قی (استفراغ) فلان کس هم تنها سی و هشت کلاغ از گلویش خارج شده است! ماجرا همین طور ادامه پیدا کرد تا رسید به نفر اول یعنی کسی که واقعا استفراغ کرده بود. از او نیز پرسیدند که آیا هنگام قی چهل کلاغ بالا آورده ای؟! او جواب داد: بله، قی کردم اما کلاغی در کار نبود!!!!!

فقط و فقط چیز سیاهرنگ کوچکی از گلویم خارج شد که شکل کلاغ بود نه خود کلاغ!!!!!

منبع: داستان های امثال (ریشه ضرب المثل های ایرانی) ـ مسعود حبیب اللهی