برنج-چرب

متل یا ضرب المثل

حالا که آش خیالی می پزیم، بگذار چرب تر باشد!
شخصی شبی در حال فقر و بی پولی به زن خود گفت: اگر بخواهیم فردا شب، پلو بخوریم و فردا برویم یک کیلو برنج بگیریم، چقدر روغن لازم داریم؟

برنج-چرب

زن جواب داد: دو کیلو.
مرد با تعجب پرسید: چطور یک کیلو برنج دو کیلو روغن می خواهد؟
زن گفت: “حالا که ما در خیال پلو (آش خیالی) می پزیم، لااقل بگذار چرب تر باشد!

برنج-چرب

 

منبع: داستان های امثال (ریشه ضرب المثل های ایرانی) ـ مسعود حبیب اللهی