متل یا ضرب المثل

«مثل» واژه ای عربی است و معادل فارسی آن «متل» می شود و عبارت از سخنان موجز (کوتاه) و مشهور است که در داستانی عبرت آمیز ریشه دارد. ارزش و زیبایی متل از ویژگی مختصر و مفید بودن آن ناشی می شود. در این بخش به مرور زمان داستان برخی متل های برگزیده از کتاب «داستان های امثال» تالیف مسعود حبیب اللهی  تقدیم دوستان نوجوان می شود.

متل اول: یک کلاغ چهل کلاغ

مردی تعریف کرد که هنگام استفراغ کسی، چهل کلاغ از گلوی او بیرون آمد!!!!! سراغ آن کس رفتند و واقعیت را جویا شدند؛ او در جواب گفت: کس دیگری استفراغ کرده اما نه چهل کلاغ بلکه سی و نه کلاغ از گلویش بیرون آمده!  سراغ نفر دوم هم که رفتند، گفت: من اصلا استفراغ نکرده ام و البته هنگام قی (استفراغ) فلان کس هم تنها سی و هشت کلاغ از گلویش خارج شده است! ماجرا همین طور ادامه پیدا کرد تا رسید به نفر اول یعنی کسی که واقعا استفراغ کرده بود. از او نیز پرسیدند که آیا هنگام قی چهل کلاغ بالا آورده ای؟! او جواب داد: بله، قی کردم اما کلاغی در کار نبود!!!!! فقط و فقط چیز سیاهرنگ کوچکی از گلویم خارج شد که شکل کلاغ بود نه خود کلاغ!!!!!

 

 

 

نویسنده: لیلا امیرخانی