مجموعه کاکتوس

مجموعه «کاکتوس»

نگاه اول: نقطه های من کجاست؟!

من نمی دانم که هستم؟ یا بهتراست بگویم چه هستم؟

اول «تکاپو» بودم؛ چه اسم زیبایی!

بعد شدم «تگاپو»، «نگاپو»، «نکاپو»،  «تگایو» ، «نگایو» و «نگابو»!!!!!

نه، شما را به خدا، این هم شد اسم ؟!

تازه نوشته بود: منطقه ۱۴ که  بعد ۴ هم پاک شد و فقط ۱ ماند!

آخر این چه وضعی است؟! اگر یک آدم ناآشنا، مسافر، کم سواد یا اصلا  کسی که چشم هایش خوب نمی بیند، بخواهد با نگاه کردن به من مسیرش را پیدا کند، می دانید چه خواهد شد؟

من سر یک کوچه قدیمی نشسته ام که دو مدرسه هم درآن هست. حتما الان متوجه شده اید که این بلا را همین بچه ها سر من آورده اند. به نظر شما این یک جور سرگرمی است؟! یعنی با وجود تمام این وسایل جدید مثل، تلفن و تبلت و لپ تاپ و اسکوتر و هزار چیز دیگر، باز هم حوصله شان سر می رود و باید با آویزان شدن از دیوار و پاک کردن یا اضافه کردن نوشته تابلوهای کوچه و خیابان، تفریح کنند؟! کاش به جای این کار با یک دستمال گرد و خاک از روی من پاک می کردند. ببخشید سرتان را درد آوردم و امیدوارم برای پیدا کردن مسیرتان به من محتاج نشوید و گرنه …!

فریده گودرزی