معماهای انگلیسی

۱- چطور می توان با حرکت تنها دو قطعه، این شکل را وارونه کرد؟

۱۰۰

پاسخ ۱: با حرکت دو قطعه  پایین که به رنگ آبی در آمده به سمت بالای شکل.

۱۰۱

 

۲- کدام کلمه  انگلیسی  در همه  تصویرهای زیر مشترک است؟

۱۰۳

پاسخ۲: کلمهfall  که در تصویر اول از سمت راست به معنی پاییز در تصویر دوم در کلمه waterfall به معنی آبشار در تصویر سوم در کلمه rain fall  به معنی بارش باران و در تصویر آخر به معنی افتادن وجود دارد.

 

۳- در این تصویر اشتباه را پیدا کنید؟

۱۰۴

پاسخ ۳: در پایین تصویر، جمله  share when you find the mistake آمده که در آن به اشتباه mitsake  نوشته شده است.

 

۴- چه تعداد حیوان در تصویر می بینید؟

۱۰۵

پاسخ ۴:  ۲۵

 

گردآورنده: آتوسا رفیعی نژاد