لیرشاه

نمایش «لیرشاه» برای نوجوانان

تماشاخانه ایرانشهر در پایان سال  ۹۵ میزبان نوجوانان است. محمد عاقبتی در تجربه ای ویژه و با خوانشی متفاوت «لیرشاه» شکسپیر را به روی صحنه برده است. این اثر با توجه خاص به مخاطب نوجوان، یادآوری ارزشمندی محسوب می شود مبنی بر اینکه نمایشنامه و اجرای آثار فاخر و گرانقدر تنها به بزرگسالان اختصاص ندارد.

عاقبتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایش «لیرشاه» را به لحاظ دراماتورژی، مناسبات، شیوه اجرا و حتی شروع نمایش بر اساس مخاطبان ۱۳ تا ۱۸ سال در نظر گرفتیم و برداشتی آزاد از نمایشنامه «لیرشاه» برای نوجوانان انجام دادیم.

در این اثر روابط و مناسبات پدر با فرزندان به نمایش درآمده است که اگرچه به شکل صددرصدی موقعیت ها و روابط امروزی را روایت نمی کند اما بی شک زبان تاثیرگذار، غیر مستقیم و لطیف نمایش بهترین درس ها را به نوجوانان می آموزد. آنچه در قالب اثر هنری به مخاطب القا می شود و در ذهن او می نشیند بینش و نگاه را درگیر می کند و به شکل ناخودآگاه در شرایط گوناگون زندگی و حتی مواجهه با روزمرگی تاثیرگذار است.

هرچند گاهگاهی نمایش هایی برای مخاطب کودک و نوجوان اجرا می شود، اما تعدادشان محدود است در حالی که پیچیدگی های دنیای امروز، آموزش غیرمستقیم و غیرفرمایشی را طلب می کند.

از دیگر جنبه های ارزشمند و قابل تحسین «شاه لیر»، جذابیت این نمایش برای بزرگسالان است. فضایی که در آن والدین و فرزندان در کنار هم به تماشای اثری می نشینند که اغلب ما آن را مناسب بزرگسالان می دانستیم اما این روزها شاهد اجرایی هستیم که به نوجوانان تشخص بخشیده و آنها را جدی گرفته است.

نمایشنامه تراژیک «شاه لیر» اثر ویلیام شکسپیر است که از ۲۴ بهمن تا ۲۳ اسفند، به نویسندگی کیوان سررشته و کارگردانی محمد عاقبتی و بازی هنرمندانی چون حسن معجونی و لیلی رشیدی در تماشاخانه ایرانشهر اجرا می شود.

 

باران امیرخانی