ترانه محلی

نگاهی به ترانه های محلی

یکی دیگر از سلسله جلسات ادبیات و هنر با عنوان (نگاهی به ترانه های محلی)، ساعت ۲ تا ۴ روز شنبه، نهم دی ماه ۱۳۹۶ در تالار کتابخانه قطب علمی فردوسی و شاهنامه برگزار شد.

در این جلسه که با همکاری قطب علمی فردوسی و شاهنامه و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی شعبه خراسان برگزار شد، دکتر محمد جعفر یاحقی، مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه ‌و رییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی شعبه خراسان، دکتر فاطمه ماهوان مدیر جلسات ادبیات و هنر، مدیران و کارکنان کانون فکری پرورشی کودکان و نوجوانان و علاقه مندان زبان و ادب فارسی حضور داشتند.
سخنرانی این جلسه به فیروزه مدیر خراسانی، مدرس نقالی و موسیقی کودکان اختصاص داشت. وی درباره ترانه های محلی و اهمیت احیای آن؛ به ویژه ریشه دارکردن این موسیقی در کودکان سخن گفت.
خراسانی ابتدا درباره اهمیت صدا و رابطه آن با انسان توضیح داد و سپس به پیشینه ترانه در ایران اشاره کرد.
وی ریشه ترانه در ایران را به مذهب پیوند داد و اینکه ترانه ها تکامل یافته همان اورادی هستند که برای نیایش ساخته شده اند.
خراسانی همچنین چوپان ها و مادران را ترویج دهنده این ترانه ها عنوان کرد که هر کدام، سهم بسزایی در اشاعه این آثار فاخر و اصیل داشته اند.
وی سپس برای ترانه های کودکان انواع ترانه های نوازش، ترانه های هیچانه، ترانه های بازی، ترانه های کار و … و برای بزرگسالان، ترانه های آیینی، ترانه های اصالت و… را برشمرد و درباره هر کدام توضیح داد.

خراسانی بخشی ها و عاشق ها را رواج دهنده ترانه های محلی عنوان کرد و درباره نوع سازها و ویژگی ترانه های آنها سخن گفت.
وی در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد که خانواده ها تلاش کنند کودکانشان را با موسیقی و ترانه های محلی آشنا کنند؛ چراکه اصالت آنها در این ترانه ها نهفته است.
ادامه این جلسه به اجرای موسیقی گروه نامیک به سرپرستی فیروزه مدیر خراسانی اختصاص داشت.
در این بخش، هنرجویان موسیقی گروه نامیک چند قطعه موسیقی محلی همچون گرایلی، قصه مراد چلاق و چپلاق را اجرا کردند.

منبع :فاطمه محمدزاده _ قطب علمی فردوسی و شاهنامه*http://t.me/*anjomanetarvijefarsi

ترانه محلی