چهل و پنجمین جشنواره فیلم رشد (دانش در آینه تصویر)

فیلم آموزشی به عنوان یکی از ارکان بسته آموزشی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در دنیای امروز دیگر نمی توان برای آموزش و به ویژه پرورش تنها به کتاب و معلم و کلاس اکتفا کرد، هرچند این عوامل همچنان ارزشمند به شمار می آیند. «دانش در آینه تصویر» شعار چهل و پنجمین جشنواره فیلم رشد، نشان دهنده اهمیت آموزش تصویری نزد متخصصان آموزش است. برگزاری چنین جشنواره هایی با هدف قرار دادن حوزه آموزش کودک و نوجوان، شرایطی ایجاد می کند تا دست کم گروهی از دانش آموزان و معلمان به دور از محدودیت های فضای رسمی آموزشی، با مفاهیم گسترده جهان نامحدود آموزش و پرورش آشنا شوند و به این ترتیب کیفیت در این حوزه رشد می کند. از دیگر مزایای جشنواره هایی از این دست اینکه نوجوانان علاقه مند به فیلم سازی این فرصت را پیدا می کنند تا تفکر و گاه ناگفته های خود را با ابزار تأثیرگذار هنر بیان کنند. از سوی دیگر در کنار هم بودن دانش آموزان و اولیا شرایط گفتگوی غیرفرمایشی و سازنده میان آنها را فراهم می آورد و شکاف بین این دو گروه را کمرنگ تر می کند. تشویق و توجه به حضور دانش آموزان و معلمان در چنین جشنواره هایی تأثیر بسزایی در بهبود آموزش دارد.
چهل و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم رشد از ۲۲ تا ۲۹ آبان سال ۹۴ همزمان در تهران و استان های: هرمزگان، گیلان، مرکزی، خراسان شمالی، جزایر خلیج فارس، سواحل مکران و شهرستان های استان تهران برگزار می شود. همچنین سیزدهمین جشنواره دانش آموزان فیلم ساز و اولین جشنواره دانشجومعلمان فیلم ساز همزمان با این جشنواره برگزار می شود.