چگونه کتابی مناسب انتخاب کنیم؟

گاه پیش می آید که در انتخاب کتاب برای مطالعه یا حتی به منظور هدیه دادن، سردرگم می شویم و بعد از اینکه چند صفحه از آن را خواندیم تازه متوجه می شویم که کاش آن را نخریده یا امانت نگرفته بودیم. این مشکل زمانی تشدید می شود که قرار است کتاب را به کسی هدیه بدهیم. این مسئله برای نوجوانان از اهمیت بیشتری برخوردار است بنابراین رعایت چند نکته مهم و به ظاهر ساده را به نوجوانان فرهیخته پیشنهاد می کنم:

الف ـ در ابتدا باید فکر و مشخص کنیم به چه موضوعی بیشتر علاقه داریم.

ب ـ آیا قصد داریم کتابی را مطالعه کنیم که با موضوع کتاب های درسی مان مرتبط باشد یا موضوعات غیردرسی را ترجیح می دهیم، در این مورد می توانیم با معلم یا هر شخص آگاهی مشورت کنیم.

ج ـ مبلغی را که به این منظور کنار گذاشته ایم چقدر است زیرا گاهی دو کتاب با عنوان و موضوع مشترک تنها به دلیل جنس و اندازه کاغذ و جلد اختلاف قیمت زیادی دارند ما اگر می خواهیم کتاب بخوانیم می توانیم نوع ارزانتر را انتخاب کنیم و اگر پول بیشتری داریم با آن کتاب دیگری تهیه کنیم.

د ـ عنوان کتاب همیشه نشان دهنده محتوی و موضوع آن نیست بهتر است قبل از خرید یا امانت گرفتن به فهرست مطالب نگاهی بیندازیم و حتی چند سطر از صفحه های آن را بخوانیم و با اطمینان بیشتر انتخاب کنیم.

ه ـ انتخاب تنها بر اساس شکل ظاهری و جلد زیبا درست نیست زیرا ممکن است ظاهر کتابی زیبا باشد اما محتوی و موضوع آن جالب نباشد یا اصلا مطالب آن به درد شما نخورد. یادمان باشد کتاب وسیله تزیینی نیست، کتاب برای خواندن است.

 

نویسنده: سارا سعیدی