کارگاه نویسندگی؛ گام دوم: نوشتن بدون ترس و با اعتماد به نفس

قسمت قبل: کارگاه نویسندگی؛ گام اول: سوژه یابی یا همان شکار سوژه 

سوژه هایی را که در گام اول یادداشت کرده اید، یکی یکی موضوع نوشته خود قرار دهید. پرورش اعتماد به نفس، شاه کلیدی است که بسیاری از قفل ها را باز می کند؛ پس بدون ترس بنویسید. برای شروع (هفته ها و شاید ماه های اول) به اینکه آنچه می نویسید قابل قبول است یا نه، فکر نکنید و هر روز به و به صورت پی در پی زمانی را به نوشتن اختصاص دهید. شاید برای برخی حتی نوشتن چند سطر هم دشوار به نظر برسد، اگر تا به حال چیزی ننوشته اید این احساس طبیعی است، پس اول امتحان کنید و بعد قضاوت کنید که آیا می توانید بنویسید یا نه!

یک پیشنهاد ساده برای برداشتن گام دوم:

در روزهای اول، هر بار یکی از سوژه ها را با در نظر گرفتن علاقه و آگاهی خود، انتخاب کرده و درباره آن صحبت کنید و صدای خود را ضبط کنید، سپس آنچه را که ضبط کرده اید گوش کرده و مو به مو و با آرامش روی کاغذ پیاده کنید.
پس از چند بار تمرین شاهد بالا رفتن اعتماد به نفس خود خواهید بود. زمانی که احساس کردید دیگر نوشتن برایتان غول نیست، بعد از هر بار تمرین واژه ها به ویژه فعل های محاوره ای را به نوشتاری تغییر دهید. برای مثال «بذار برم» را به «بگذار بروم» برگردانید. توجه داشته باشید در این مرحله هدف ویرایش نیست بلکه این تمرین که در ابتدا فقط روی کاغذ پیاده می شود به مرور ذهن شما را آماده می کند تا در هنگام نوشتن به طور ناخودآگاه کلمات را به صورت نوشتاری بنویسید. این تغییرات در نوشتار فقط با تمرین بسیار در ناخودآگاه اتفاق می افتد، بنابراین در زمان تمرین هرچه بیشتر آرامش خود را حفظ کنید، ناخودآگاه شما فرصت بیشتری خواهد داشت.

نویسنده:سارا سعیدی