کارگاه نویسندگی؛ گام سوم: ویرایش نوشته ها

قسمت قبل: کارگاه نویسندگی؛ گام دوم: نوشتن بدون ترس و با اعتماد به نفس

دوستان نوجوان! در گام اول سوژه یابی کردیم و در گام دوم، بدون ترس نوشتیم و تا اندازه ای اعتماد به نفس نوشتن را پیدا کردیم، اکنون زمان آن رسیده که نوشته هایمان را ویرایش کنیم.

اغلب شما واژه ویرایش را شنیده اید و در کتاب های درسی خود، در مورد آن خوانده اید. دست و پای خود را گم نکنید، قرار نیست شما یک ویراستار حرفه ای شوید (البته چه بسا در آینده این اتفاق بیفتد)؛ منظور از ویرایش در این مقاله دقیقاً یکی از معانی آن است که در فرهنگ لغت معین در مقابل این واژه آمده است: «زیاد یا کم کردن مطلب».  پس با اعتماد به نفس که اهمیت آن در گام دوم برایتان مشخص شد، دستنوشته های محصول گام اول و دوم را بازخوانی کنید.

چند شیوه ویرایش ساده اما کاربردی:

۱ـ بازنگری در مفهوم کلی: در مرحله اول یکی از نوشته های خود را از آغاز تا پایان با آرامش و تمرکز بخوانید. هر بند، سطر یا کلمه ای را که مفهوم مورد نظر شما را به درستی بیان نکرده، با یک علامت مشخص کرده و اصلاح کنید.

۲ـ بازنویسی واژه ها: در مرحله بعدی نوشته خود را دوباره بخوانید و اینبار کلمات شکسته و محاوره ای را به نوشتاری برگردانید.

مثال:  کتابامو >  کتاب هایم را

۳ـ جابه جایی واژه ها: بار دیگر نوشته خود را بخوانید و به ترتیب قرار گرفتن واژ ه ها توجه کنید. در این مرحله شما تنها باید به ارکان جمله ها و ترتیب آنها دقت کنید تا شکل نوشتاری آنها رعایت شود.

مثال: کتاب هایم را بردم بالا > کتاب هایم را بالا بردم.

۴ـ جانشینی واژه ها: دوباره متن خود را بخوانید و اینبار به واژگانی که نیاز به تغییر دارند، توجه کرده و آنها را اصلاح کنید. برای مثال اگر نوشته اید: «کتاب هایم را روی میز پرت کردم !» واژه پرتاب کردن می تواند وضعیت عصبانیت یا خستگی را برساند، فکر کنید آیا واقعا می خواهید این مفهوم را انتقال دهید یا صرفا از روی عادت از آن استفاده کرده اید، اگر در انتقال مفهوم ذهنی خود اشتباه کرده اید، آن را تغییر دهید.

نکته: واژهایی که ما به کار می بریم افکار و مفاهیم ذهنی ما را انتقال می دهند و چه بسا کسی نوشته ما را بخواند بدون حضور خود ما، پس باید در انتخاب آنها دقت کنیم.

تمرین: شیوه نامه ذکر شده در این مقاله را در نوشته های خود اعمال کنید و به مرور متوجه پیشرفت خود شوید.

سارا سعیدی