کارگاه نویسندگی؛ گام پنجم

گام پنجم: مخاطب گزینی

قسمت قبل:کارگاه نویسندگی؛ گام چهارم

در گام های پیشین به ترتیب به موارد: سوژه یابی ـ نوشتن بدون ترس و با اعتماد به نفس ـ ویرایش و در گام چهارم وسعت بخشیدن به دایره واژگانی پرداختیم. در این بخش مخاطب گزینی را بررسی می کنیم. مخاطب گزینی تنها به نویسندگی اختصاص ندارد و به عنوان مثال در فیلمسازی و حتی تهیه خبر نیز بسیار اهمیت دارد.

برخی از ما گاهی دستنوشته هایی شخصی داریم که دلمان می خواهد مثل یک راز برای خودمان بماند. از این دست نوشته ها که بگذریم به نوشته هایی می رسیم که اتفاقا برای ارائه به مخاطب آماده می شود. (منظور از مخاطب کسی است که قرار است نوشته ما را بخواند یا بشنود) به عنوان مثال اگر قرار است یک انشای کلاسی و یک مقاله برای نشریه ای بنویسیم، باید توجه کنیم که مخاطبان یعنی گروه همکلاسی ها و دیگری خوانندگان نشریه مورد نظر، از نظر سطح دانش و آگاهی و حتی سن باهم تفاوت دارند؛ پس زبان نوشتار هر گروه باید متناسب با آنها باشد. به قول معروف هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. این موضوع در گذشته و در بین اهل فن نویسندگی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و بحث تازه ای نیست. آنچه با اصطلاحاتی مانند فصاحت، بلاغت و مقتضای حال خواننده در کتاب های پیشین آمده است، موضوع مورد بحث گام حاضر است. به این ترتیب نوشتن مناسب برای گروه ها و قشرهای گوناگون یکی دیگر از مهمترین مهارت های نویسندگی به شمار می آید که عدم توجه به آن باعث از دست دادن مخاطب می شود. بنابراین پیش از نوشتن باید مخاطب را از زاویه های مختلف شناسایی و بررسی کنیم تا آنچه نوشته ایم تاثیرگذارتر شود.

 

سارا سعیدی