سیاره فراخورشیدی Kepler-90i

کشف هشتمین سیاره منظومه فراخورشیدی Kepler-90 با استفاده از هوش مصنوعی

داده های حاصل از تلسکوپ فضایی کپلر متعلق به ناسا نشان می دهد که منظومه فراخورشیدی Kepler-90 به لحاظ تعداد سیارگانی که حول یک ستاره می چرخند، مشابه منظومه شمسی ما است؛ کشف هشتمین سیاره آن منظومه با استفاده از هوش مصنوعی صورت گرفت.

سیاره فراخورشیدی جدید Kepler-90i حول ستاره ای می چرخد که شبیه خورشید است و در فاصله ۲۵۴۵ سال نوری از زمین قرار دارد.
سیاره Kepler-90i با استفاده از نرم افزار هوش مصنوعی کشف شد؛ این نرم افزار به گونه ای برنامه ریزی شد که نشانه های نوری متمایز سیاره ها را حین عبور از برابر ستاره هایشان رصد کند.
براساس اعلام ناسا، کشف سیاره جدید Kepler-90i نتیجه استفاده محققان از یک ‘شبکه عصبی’ مصنوعی است که ۳۵ هزار نشانه احتمالی سیاره ای را که کپلر گرد اورده بود، بررسی کرد.
هوش مصنوعی پیش از این هم استفاده شده بود، اما محققان ناسا با تقلید از نحوه اتصال عصبی در مغز انسان، موفق شدند رایانه را به نوعی آموزش دهند که بتواند حتی سیگنال های انتقالی ضعیف را ردگیری و شناسایی کند.
به واقع در این پروسه، از تکنیکی به نام “Machine learning” استفاده شد که توسط گوگل پشتیبانی می شود و بر اساس این تکنیک، داده‌های ارسالی فضاپیمای کپلر به کمک هوش مصنوعی و در فرآیندی تجزیه و تحلیل شدند که به کامپیوتر اجازه می‌دهد از رفتار خود اطلاعات جدید کسب کرده و به اصطلاح، با گذشت زمان مطالب جدید یاد بگیرد.
براساس داده های به دست آمده، سیاره فراخورشیدی Kepler-90i یک جرم آسمانی داغ و سنگی است که هر ۱۴٫۴ روز یک‌بار به دور ستاره اش می‌چرخد.
به گفته محققان ناسا، منظومه Kepler-90 نسخه ای کوچک از منظومه شمسی ما است؛ در آن نیز سیارات کوچک نزدیک و سیاره های بزرگتر دورتر از مرکز منظومه می چرخند.

منبع:

http://www.irna.ir/fa/News/82764003