آسمان شب

کمی به آسمان نگاه کنید!

بهاره شاهمرادی (دوست نوجوان مجله) 
بهاره شاهمرادی (دوست نوجوان مجله)

 

 

ماه همچون قرص سفیدی بود که داشت آرام آرام میان ابرها پنهان می شد، شاید هم داشت به سمت دیگری می رفت و من او را نمی دیدم، «ماه»، چه کلمه زیبایی!

ما آن را خیلی به کار می بریم و همیشه در زیبایی ها. دوباره به آسمان نگاه کردم و دیدم ماه نیمی اش معلوم است، ولی کم کم به سمت بالا آمد و لابه لای ابرهای سفید و سرمه ای مخفی شد.

تا به حال در شب به آسمان خیره شده اید؟ بسیار منظره شگفت انگیزی است! نمی دانم چرا؟

هر بار که به آسمان نگاه می کردم شکل ابرها تغییر می کرد و زیباتر می شد، دیدن آن منظره بسیار زیبا برایم لذت بخش بود، شاید لذت بخش ترین لحظه! در برابر زیباترین تابلو آن هم از طبیعت!

ابر سرمه ای که در میان ابر سفیدی پنهان شده بود، تصویری شبیه یک گرگ داشت.
این تابلو به صورت عجیبی در حال تغییر و تبدیل بود، فکر می کنم اگر یک شب تا صبح به ماه و آسمان نگاه کنم، بتوانم بهترین تصاویر را ببینم.
شما هم کمی به آسمان نگاه کنید! شاید توانستید تصاویر بهتری ببینید.

 

بهاره شاهمرادی