داستان

داستان عکس۱

آموزش انگلیسی با داستان

داستان خوانی روشی جذاب و موثر در بالا بردن دامنه (تعداد) کلمات، یادگیری دستور زبان و پرورش مهارت خواندن است. توالی رخدادها در داستان به زبان آموز کمک می کند که معنی کلمات جدید را حدس بزند و جمله ها را راحت تر درک کند.

در این قسمت قصد داریم داستان هایی را در سه سطح ساده، متوسط و دشوار برای شما زبان آموزان انگلیسی بیاوریم. ابتدا برخی از کلمه ها را با استفاده از عکس، توضیح و مترادف، معنی کرده و در انتهای داستان چند پرسش می آوریم تا شما خوانندگان نوجوان بتوانید با پاسخ به آنها میزان درک خود را از متن بسنجید.

 

لینک مطلب به زبان انگلیسی