ترین ها

مطالب این بخش برگرفته از کتاب معروف رکوردهای گینس است. نوجوان بریتانیایی لوییس کلارک Lewis Clarke به عنوان جوان ترین فردی که سفر پرمشقتی به قطب جنوب داشته، شناخته شده است. هنگامی که وی به قطب جنوب رسید ۱۶ سال […]

نوجوانان بیشتر بخوانید

رکوردهای جهان

کتاب رکوردهای دنیای گینس که در ابتدای انتشارش از سال ۱۹۵۵ تا سال ۱۹۹۸ در انگلستان با نام “رکوردهای گینس” شناخته شده بود کتابی مرجع است که هر سال با ارائه فهرستی از ترین های جهان چه در بین انسان […]

نوجوانان بیشتر بخوانید