شاهنامه

داستان های شاهنامه ـ رستم و سهراب (قسمت پایانی)

«مگر تنگ تابوت بهر آمدش» در قسمت پیشین شاهد آخرین رویارویی و نبرد دو پهلوان ایران و توران بودیم. نبردی که در پایان آن، زمانی که رستم حریف را از پای درآورد، به هویت سهراب پی برد و برای نجات […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
داروگ

ششمین شماره «داروگ» منتشر شد

تصویر درون یک سفینه فضایی و تیتر درشت «مریخی» روی جلد داروگ شماره ۶، از هیجان و ماجراجویی ماموریت های فضایی در این مجله محیط زیستی، خبر می دهد. موضوعی که اگر سرمقاله را بخوانید، ارتباط آن با ضرورت حفاظت […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
نمایشگاه مطبوعات

جای خالی نوجوانان در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

علاوه بر کارکرد و نگاه تخصصی به مجامع فرهنگی، بی شک یکی از اهداف برگزاری گردهمایی هایی از این دست بالا بردن آگاهی، فرهنگ و دانش اجتماعی عموم مردم است. این در حالی است که هر سال نمایشگاه هایی با […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
1 2 3 7