گلستان پشت چراغ قرمز

با گلستان پشت چراغ قرمز

حکایت هفتم: روزی روزگاری گروهی راهزن به کاروانی از بازرگان ها حمله کردند. بازرگانان به راهزن ها التماس کردند که کاری به جان و مالشان نداشته باشند، اما راهزنان به این خواسته آنها خندیدند؛ حتی بازرگانان آنها را به خدا […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
سایک 16

سیارک فلزی “سایک ۱۶”؛ منبع عظیم آهن و نیکل

آژانس فضانوردی آمریکا (ناسا) به دنبال یک سیارک در فضا است که می تواند اقتصاد جهان را دگرگون کند و اما این سیارک عجیب چرا اینقدر مورد توجه قرار گرفته است؟ ناسا سیارکی موسوم به سایک ۱۶ (Psyche 16) را به دقت زیر نظر دارد. […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
1 2 3 4 38