شاهنامه- شهر نوجوان

پهلوانان شاهنامه – داستان رستم و سهراب (۵)

«گزاینده کاری بد آمد به پیش» در بخش چهارم، کی کاووس و پهلوانان گرد هم آمدند و به این نتیجه رسیدند که برای نبرد با سهراب (پهلوان نوجوان) از جهان پهلوان (رستم) کمک بخواهند و …     کی کاووس […]

نوجوانان بیشتر بخوانید

سلول های بنیادی

نوجوانان عزیز: از سلول های بنیادی چه می دانید؟ سلول های بنیادی، مادر همه سلول ها هستند و قابلیت تبدیل به تمام سلول های بدن را دارند. این سلول ها توانایی خودسازی و تبدیل به انواع سلول ها از جمله […]

نوجوانان بیشتر بخوانید

پهلوانان شاهنامه – داستان رستم و سهراب (۴)

«یکی نامه بنوشت نزدیک شاه» در صحنه سوم داستان، شاهد نبرد سهراب و گردآفرید بودیم. گردآفرید که ازین نبرد جان سالم به در برد به دژ گریخت و سهراب نزد سپاه توران بازگشت. در ادامه … گژدهم پس از بازگشت […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
1 29 30 31 32 33 38