دمنوش های ساده و فوری پاییزه و زمستانه

پاییز و زمستان، سرما، روزهای کوتاه، شب های بلند، همه اینها باعث می شوند که بدن آسیب پذیرتر شود، بنابراین در این فصل ها سیستم ایمنی ما ضعیف تر و حساس تر می شود. در اینجا چند نمونه دمنوش مناسب […]

نوجوانان بیشتر بخوانید

Story

Stories Reading stories is an interesting and effective way to expand your vocabulary, learn grammar and improve your reading skill. The sequence of events in the stories help learners predict the meaning of new words and understand sentences more easily. […]

نوجوانان بیشتر بخوانید

چهل و پنجمین جشنواره فیلم رشد (دانش در آینه تصویر)

فیلم آموزشی به عنوان یکی از ارکان بسته آموزشی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در دنیای امروز دیگر نمی توان برای آموزش و به ویژه پرورش تنها به کتاب و معلم و کلاس اکتفا کرد، هرچند این عوامل همچنان […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
1 29 30 31 32 33