فرهنگ واژگان قسمت سوم (اکتیویترActivator)

فرهنگ واژگان (اکتیویتر) این فرهنگ می تواند مورد استفاده کلیه مدرسان و زبان آموزان انگلیسی از سطح متوسط تا پیشرفته قرار بگیرد. یکی از بهترین منابع برای گسترش دامنه واژگان و بالابردن مهارت به کارگیری زبان انگلیسی است. اگر برای […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
دیکشنری

استفاده از فرهنگ واژگان (بخش سوم)

 بخش های مختلف فرهنگ واژگان یک زبانه انگلیسی در این قسمت قصد داریم با انتخاب فرهنگ واژگان ابتدایی امریکن لانگمن  به توضیح قسمت های مختلف آن می پردازیم. این فرهنگ  می تواند برای زبان آموزان مبتدی تا متوسط مورد استفاده […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
دیکشنری

استفاده از فرهنگ واژگان (بخش دوم)

نکات کاربردی برای سرعت و سهولت یادگیری زبان انگلیسی در بخش اول راجع به ضرورت استفاده از فرهنگ واژگان و برتری فرهنگ یک زبانه به دوزبانه و انواع فرهنگ های واژگان نوشتیم. حال به چند نکته مهم در مورد انتخاب […]

نوجوانان بیشتر بخوانید

داستان

آموزش انگلیسی با داستان داستان خوانی روشی جذاب و موثر در بالا بردن دامنه (تعداد) کلمات، یادگیری دستور زبان و پرورش مهارت خواندن است. توالی رخدادها در داستان به زبان آموز کمک می کند که معنی کلمات جدید را حدس […]

نوجوانان بیشتر بخوانید