دیکشنری کودکان

استفاده از فرهنگ واژگان(بخش سوم) دیکشنری تصویری

یکی از جذاب ترین راه های یادگیری واژه های زبان خارجی استفاده از تصاویر  است. تصاویر به یادگیری سریع تر، موءثرتر و ماندگارتر کمک می کنند. یکی از وسایل کمک آموزشی یادگیری مفاهیم و گسترش دامنه واژگان زبان خارجی، فرهنگ […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
دیکشنری

یادگیری زبان انگلیسی با استفاده از فرهنگ واژگان(دیکشنری) – بخش اول

آیا استفاده از فرهنگ واژگان در یادگیری سریعتر و موثرتر زبان خارجی ضروری است؟ چرا باید زبان آموزان از فرهنگ واژگان استفاده کنند؟ چند نوع فرهنگ واژه برای یادگیری زبان خارجی داریم؟ پاسخ این سوالات به اختصار در این بخش […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
1 2