چهل و پنجمین جشنواره فیلم رشد (دانش در آینه تصویر)

فیلم آموزشی به عنوان یکی از ارکان بسته آموزشی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در دنیای امروز دیگر نمی توان برای آموزش و به ویژه پرورش تنها به کتاب و معلم و کلاس اکتفا کرد، هرچند این عوامل همچنان […]

نوجوانان بیشتر بخوانید

china

CHINA Population: 2015 estimate ۱٫۳۷۶٫۰۴۹۰۰۰ Currency: Yuan Language: Mandarin China the largest country of Asia Area Total: 9.596.963 Km Water: 0.28% Capital city: Beijing Largest city: Shanghai Neighbor countries:    North Korea. Russia, Mongolia. Kazakhstan. Kyrgyzstan. Tajikistan. Afghanistan. Pakistan. India. Nepal. […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
1 34 35 36 37