نیش عقرب

متل یا ضرب المثل (نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است!)

قورباغه لب برکه ای نشسته بود و آواز می خواند. عقربی پیش قورباغه آمد، سلام گرم و نرمی کرد و گفت: رفیق می خواهم خواهشی از تو بکنم آیا انجامش می دهی؟ قورباغه گفت: اگر شدنی باشد با کمال میل. […]

نوجوانان بیشتر بخوانید
1 2